Spejarscouten lär sig att förstå hur det känns att fly från sitt eget hem.

Valikko

På flykt hemifrån


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att förstå hur det känns att fly från sitt eget hem.

Beskrivning:

Patrullen tar reda på från hurudana länder och hurudana förhållanden människor måste fly från sina egna hem. Patrullen lever in sig i hur det skulle kännas att vara utomlands, utan föräldrar och vänner, och inte veta när man kan återvända hem och hur hemmet ser ut då man återvänder. Ledaren har tagit med sig bilder på olika människor som har flytt från sitt hem. Varje spejarscout väljer en bild och skriver sedan ett kort till en förälder eller en vän ur synvinkeln av ett barn som flytt undan kriget. I kortet ska spejarscouten beskriva känslor, frågor som berör integrering och förvaltningssituationen i landet o.s.v. Ämnet kan fördjupas genom att fundera hurudana människor det är på bilderna? Vad har de gjort i sitt hemland innan kriget? Hurudan framtid skulle de haft i sitt hemland utan kriget? Hurudan framtid har de nu? Hurudana saker har de tagit med sig och varför? Vilka saker skulle spejarscouten själv ta med och varför?  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Färdighetsområden Kansainvälisyys Kestävä kehitys
Längd 30 min
Mål för fostran Toisten kunnioittaminen
Ledarens uppgift: Lotsen eller patrulledaren söker innan mötet bilder på människor som flytt från sitt hem. Ledaren hjälper spejarscouterna att reflektera varför något visst föremål är viktigt för en människa.    

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Olikhet och fördomar

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga