Spejarscouten börjar fundera på frågor som anknyter till att sällskapa.

Valikko

Att berätta om en bild


Målsättning:

Spejarscouten börjar fundera på frågor som anknyter till att sällskapa.

Beskrivning:

Ledaren fäster en bild, t.ex. på väggen i kårlokalen, på en flicka och pojke som ser på TV. Spejarscouterna delas in i grupper på 2-4 personer. En grupp får i uppgift att hitta på vad som hänt innan bilden. De kan t.ex. hitta på en bakgrundshistoria åt personerna på bilden och hur de har träffats. Följande grupp får i uppgift att berätta vad som händer på bilden. Den tredje gruppen hittar på vad som kommer att hända till näst. Grupperna har ungefär 5 minuter på sig att hitta på berättelserna. Efter det berättar varje grupp sin berättelse. Ledaren kan om hen vill ställa följdfrågor om varför gruppen antar att det är frågan om en viss situation på bilden.  
Finskspråkig källa: Kosketus – Kuinka opettaa seksuaaliterveydestä ja ihmissuhteista koulussa. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd 30 min
Mål för fostran Itsetuntemus
Ledarens uppgift: Ledaren kan välja en bild enligt hurudana saker hen vill behandla: hen kan väcka tankar om vänskap, sällskapande, dejter, sex, homosexualitet eller andra ämnen hos spejarscouterna. Troligen avviker gruppernas berättelser sig mycket från varandra och antanganden om vad som händer på bilden kan vara rätt så olika. Övningen kan också genomföras så att varje grupp hittar först på vad som hänt innan bilden och sedan lyssnar man på alla gruppers berättelse. Därefter hittar varje grupp på vad som händer just nu och så vidare.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Sex och sällskapande

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga