Spejarscouten känner igen de egenskaper som hen värdesätter mest i andra människor.

Valikko

Ideal flick- eller pojkvän


Målsättning:

Spejarscouten känner igen de egenskaper som hen värdesätter mest i andra människor.

Beskrivning:

Spejarscouterna skriver på ett papper, klipper bilder ur tidningar eller beskriver muntligt hurudana egenskaper de önskar att deras flick- eller pojkvän skulle ha. Beroende på hur mycket tid som finns till förfogande kan man sammanställa egenskaperna och göra en prioriteringslista. Patrullen kan också pröva om det är möjligt att rita en bild eller sammanställa ett kollage på en gemensam ideal flick- eller pojkvän. Eller skiljer sig spejarscouternas drömmar så mycket ifrån varandra att det är en omöjlig uppgift? Om det i patrullen finns både flickor och pojkar är det intressant att jämföra om det finns skillnader mellan könen då det kommer till önskningar och förväntningar.  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Längd 30 min
Mål för fostran Ihmissuhteet Itsetuntemus
Ledarens uppgift: Ledarens uppgift är att också påminna om karaktärsdrag så att spejarscouterna inte fokuserar endast på utseende. Ledaren ska också ta i beaktande att spejarscouterna utvecklas i olika takt och att alla inte nödvändigtvis ha funderar på ämnet så mycket. Ledaren uppmuntrar var och en att föreslå åtminstone en egenskap som är viktig för hen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Sex och sällskapande

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga