Spejarscouten kan lyssna. Hen känner igen egna och andras styrkor.

Valikko

Att lyssna aktivt


Målsättning:

Spejarscouten kan lyssna. Hen känner igen egna och andras styrkor.

Beskrivning:

Spejarscouterna gör övningen parvis. Den ena intervjuar och får visa sitt samtycke endast genom att nicka. Hen får inte kommentera något utan bara lyssna. Den andra berättar en kort berättelse om en situation då allt gick väl och hen kände att hen lyckats. Berättaren kan t.ex. handla om vad det berodde på att hen lyckades, vilka kunskaper och vilken kreativitet hen använde i situationer. Då berättelsen är slut upprepar intervjuaren berättelsen så att hen betonar de styrkor och färdigheter hen observerade i berättelsen. Slutligen byter spejarscouterna roller. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Färdighetsområden Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 15min
Mål för fostran Ihmissuhteet Itsetuntemus Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Ledaren ger instruktioner inför övningen så att både berättaren och intervjuaren förstår sin uppgift. Vid behov hjälper ledaren någon intervjuare att märka hur berättaren använt sig av sina styrkor och kreativitet.  

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga