Spejarscouten kan lyssna på andra. Spejarscouten kan berätta vad som är viktigt för hen.

Valikko

Att lyssna på andra


Målsättning:

Spejarscouten kan lyssna på andra. Spejarscouten kan berätta vad som är viktigt för hen.

Beskrivning:

Varje spejarscout berättar i tur och ordning ner sina förväntningar och sina känslor inför den kommande fyren. En annan spejarscout antecknar. Uppdraget som antecknare roterar inom patrullen. Den här övningen lämpar sig speciellt väl att genomföra inför överlevnads- eller lägerlivsetappen. Det kan vara en bra idé att ha stämningsfull belysning, så att den spejarscout som berättar inte syns helt. Den som antecknar kan ha en pannlampa eller ett ljus.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Färdighetsområden Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 15min
Mål för fostran Ihmissuhteet Itsetuntemus
Ledarens uppgift: Ledaren ser till att det finns anteckningsmaterial. Hen ser också till att varje spejarscout får berätta om sina känslor på ett säkert sätt.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga