Spejarscouten övar på växelverkan.

Valikko

Cirklar innanför varandra


Målsättning:

Spejarscouten övar på växelverkan.

Beskrivning:

Spejarscouterna indelas parvis i en inre och en yttre ring. Ledaren ger paren ett ämne som ska diskuteras till exempel i en minut. När minuten gått ger patrulledaren ett tecken och den yttre ringen rör sig en person åt höger. Patrulledaren ger ett nytt diskussionsämne. Fortsätt så tills alla i den yttre ringen talat med alla i den inre.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Färdighetsområden Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 15min
Mål för fostran Ihmissuhteet
Ledarens uppgift: Ledaren funderar på förhand på lämpliga samtalsämnen för gruppen. Det kan löna sig att välja ämnen som är intressanta och aktuella för spejarscouterna och som väcker åsikter. 

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga