Spejarscouten gör iakttagelser om sig själv och sin nuvarande förmåga att lyssna. Spejarscouten funderar på hur man kan ta andra i beaktande vid en diskussion.

Valikko

Hur står det till?


Målsättning:

Spejarscouten gör iakttagelser om sig själv och sin nuvarande förmåga att lyssna. Spejarscouten funderar på hur man kan ta andra i beaktande vid en diskussion.

Beskrivning:

Patrullmedlemmarna delas in i par. Turvis är den ena talare och den andra lyssnare. Talaren får fundera i några minuter på något som är viktigt för honom som han vill berätta om. Patrulledaren ger tecken när man får börja prata. Bara talaren får säga något, lyssnaren koncentrerar sig på att ljudlöst lyssna. När talaren talat i 1-2 minuter ger patrulledaren ett tecken och talaren tystnar. Berättelsen kan alltså också bli på hälft. När talaren tystnat ombeds lyssnarna att upprepa de två sista meningar som talaren sagt. Det här ska vara en överraskning för lyssnarna! Sedan byts rollerna. Eftersom lyssnaren nu vet vad som ska hända ombeds han upprepa de tre sista meningarna. 
Finskspråkig källa: Kohtaamisia, MLL:n koulurauha-aineisto 2001.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Färdighetsområden Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Ihmissuhteet Itsetuntemus
Ledarens uppgift: Ledaren behöver en visselpipa för att ge start- och slutsignaler. Efter övningen kan spejarscouterna tillsammans med ledaren reflektera över följande frågor: Kom ni ihåg meningarna? Var det lättare andra gången? Varför? Vad gjorde ni för att göra det lättare att lyssna? Hjälpte miner, gester eller ord mest? Vad hindrade lyssnandet? Slutligen ber ledaren spejarscouterna fundera över hindrande och främjande av lyssnande. Att inte vara koncentrerad, att tänka snabbare än den andra talar, fördomar i förhållande till ämnet, vokabulären eller talaren, med mera, hindrar lyssnande. Koncentration, att man hänger sig åt lyssnandet, planering av lyssnandet, det vill säga att rikta sig in på vad som sägs, att ta talaren i beaktande, det vill säga att uppmärksamma hur hen talar underlättar lyssnandet.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga