Spejarscouten vet att vi alla är olika men har samma värde. Spejarscouten uppskattar finländsk utbildning.

Valikko

Läskunnighet


Målsättning:

Spejarscouten vet att vi alla är olika men har samma värde. Spejarscouten uppskattar finländsk utbildning.

Beskrivning:

Läs- och skrivfärdigheter är oändligt viktiga färdigheter i dagens samhälle, men inte en självklarhet för alla. Ungefär 72 miljoner barn får aldrig gå i skola. Två tredjedelar av världens analfabeter är kvinnor och största delen av kvinnorna i de fattigaste u-länderna får aldrig lära sig att läsa eller skriva. I Senegal kan 74% av pojkarna och 56% av flickorna i åldern 15-24 år läsa. I enlighet med FN:s milleniemål börjar 90 % av världens barn grundskolan.  

Patrullen reflekterar över läsfärdigheter genom att lista situationer där man måste kunna läsa. Hurudana problem stöter analfabeter på i sitt dagliga liv. Spejarscouterna indelas i mindre grupp och varje grupp antecknar olika orsaker till varför barn inte får gå i skola. Hur påverkar fattigdom på skolgång? Hur påverkar krig, konflikter och naturkatastrofer? Då listorna är klara reflekterar grupperna över orsaker som oftare hindrar skolgång för flickor än för pojkar. Varför är flickornas ställning ofta sämre än pojkarnas?

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Färdighetsområden Moninaisuus Suomalainen kulttuuri
Längd -
Mål för fostran Toisten kunnioittaminen Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Ledaren hjälper spejarscouterna att komma igång med diskussionen. Hen kan också ställa ledande frågor. Ledaren kan om hen vill läsa in sig på ämnet på förhand. 

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga