Spejarscouten kan skapa en kontakt till en annan människa och fungera i samarbete med hen.

Valikko

Parvis


Målsättning:

Spejarscouten kan skapa en kontakt till en annan människa och fungera i samarbete med hen.

Beskrivning:

För den här pausen behövs lugn bakgrundsmusik och ett stort utrymme, t.ex. en gymnastiksal. Ledaren delar in spejarscouterna i par, t.ex. utifrån färgen på skjortan. I den här övningen rör sig spejarscouterna lugnt. Först väljer spejarscouterna vem i paret som är förare och vem som blir förd. Under övningen får paren inte prata utan transporten sker utifrån tolkningar av gester och rörelser. I det första skedet ställer sig paren med ryggarna mot varandra. börjar röra sig och går lugnt kors och tvärs i salen. Hen ska föra så att den som blir förd lätt kan följa med och paret hålls med ryggarna ihop. Sedan byter paret tur, så att den som nyss blivit förd nu är förare. Nu ställer sig paren med tårna mot varandra och föraren börja sakta röra på sig och styra den som blir förd åt olika håll, ibland till och med bakåt. Efter en stund byter man igen roller. Nu prövar paren att röra på sig med händerna mot varandra, ändå utan att händerna rör vid varandra. Den som blir förd håller sina handflator uppåt medan föraren placerar sina händer med handflatorna nedåt, ungefär en centimeter ovanför. Nu börjar paret röra sig utan att röra varandra. Efter en stund byter paret roller igen.  

Slutligen är det bra att tillsammans fundera hur det gick att tolka riktningen ur den andras rörelse. I vilket skede var det svårast att röra sig? Var det bekvämare att vara förare eller den som blir förd? Rörde sig den som blev förd åt det håll som hen styrdes till? Vad kunde försvåra tolkningen? 
Finskspråkig källa: Kohtaamisia, MLL:n koulurauha-aineisto 2001 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Färdighetsområden Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Ihmissuhteet
Ledarens uppgift: Ledaren ger instruktioner och leder diskussionen efter övningen.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga