Spejarscouten vet hur man kan spara på naturresurser.

Valikko

Dematerialisationspantomim


Målsättning:

Spejarscouten vet hur man kan spara på naturresurser.

Beskrivning:

Ledaren delar ut lappar åt alla med någon aktivitet som förbrukar lite naturresurser. Därefter visar alla samtidigt det som står på lappen i form av en pantomim och försöker samtidigt hitta andra som visar samma sak. Fortsätt tills alla hittat sin grupp.

Exempel på ämnen:
– Visa utan att prata eller skriva hur du lånar böcker från biblioteket. Sök de andra som har förstått att spara på naturresurser genom att använda bibliotekstjänster i stället för att köpa en egen bok.
– Visa utan att prata eller skriva hur du reparerar en söndring tvättmaskin. Sök de andra som har förstått att spara på naturresurser genom att använda underhåll- och reparationstjänster istället för att köpa nytt.
– Visa utan att prata eller skriva hur du använder kollektivtrafik. Sök de andra som har förstått att spara på naturresurser genom att använda kollektivtrafik istället för att använda egen bil.
– Visa utan att prata eller skriva hur du promenerar med en kompis på en lördag under bästa shoppingtid. Sök de andra som förstått att spara på naturresurser genom att röra på sig och må bra istället för att köpa saker.
– Visa utan att prata eller skriva hur du deltar i en telefonkonferens. Sök de andra som förstått att spara på naturresurser genom att använda dator istället för att resa.
Finskspråkig källa: www.sll.fi

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Färdighetsområden Kestävä kehitys
Längd 30 min
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Ledaren gör anvisningskort på förhand. Hen handleder spejarscouterna att fundera vilka andra sätt det finns att spara på naturen.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hållbar utveckling

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga