Spejarscouten förstår att följderna av de val vi gör märks i framtiden.

Valikko

Framtidsvision


Målsättning:

Spejarscouten förstår att följderna av de val vi gör märks i framtiden.

Beskrivning:

Ledaren delar in spejarscouterna i mindre grupper. Grupperna visionerar tillsammans om hur en hållbar utveckling i världen skulle se ut. Hur skulle man leva där och vilka saker och tjänster skulle finnas tillgängliga? Spejarscouterna kan sedan fortsätta med att diskutera vilka små steg som för mot en sådan värld. Övningen kan också genomföras med följande instruktioner: ”Skriv ett brev, antingen i par eller i grupp, åt er själva i framtiden. Vad tror ni att ni ser där, vad ser ni inte? Hur borde du handla och vilka handlingar borde du undvika för att världen skulle utvecklas i en hållbar riktning?”

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Färdighetsområden Kestävä kehitys Visiointitaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot
Längd 15min
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Ledaren ger instruktioner för övningen och uppmuntrar spejarscouterna att fundera på saker ur många olika synvinklar på ett mångsidigt sätt.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hållbar utveckling

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga