Spejarscouten vet och känner igen alternativ som är naturvänliga.

Valikko

Kims spel


Målsättning:

Spejarscouten vet och känner igen alternativ som är naturvänliga.

Beskrivning:

Ledaren placerar engångsföremål på bordet och har i en påse motsvarande föremål som används fler gånger. Spejarscouterna får titta på engångsföremålen en stund och försöka lägga på minnet vad som finns på bordet. När deltagarna tittar bort tas en sak bort från bordet. När någon av deltagarna kommer på vad som fattas funderar patrullen tillsammans på vilken mer hållbar produkt som kunde ersätta engångsföremålet. Patrulledaren sätter den produkten på bordet i stället för engångsföremålet. Diskutera varför det hållbara alternativet är bättre. Fortsätt tills alla engångsföremål ersatts med föremål som kan användas fler gånger.
Följande saker kan till exempel användas:
– Engångsblöja – tygblöja
– Saftförpackning – utfärdsflaska
– Engångsbestick – metallbestick
– Plastkasse – tygkasse
– Hushållspapper – tygtrasa
Finskspråkig källa: www.sll.fi

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Färdighetsområden Kestävä kehitys
Längd 15min
Mål för fostran Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Ledaren sammanställer ett lämpligt antal engångs- och flergångsprodukter inför övningen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hållbar utveckling

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga