Spejarscouten känner sina egna konsumtionsvanor. Hen vet vad som är viktigt för hens välmående.

Valikko

Onödiga saker


Målsättning:

Spejarscouten känner sina egna konsumtionsvanor. Hen vet vad som är viktigt för hens välmående.

Beskrivning:

Varje spejarscout funderar på tre produkter som de inte skulle klara sig utan och tre som de genast kunde avstå ifrån och skriver vid behov ned dem på ett papper. När alla gjort sina personliga val bildas grupper på 3-6 personer. Ledaren instruerar grupperna att göra en lista över tre nödvändiga och tre onödiga produkter. Samtidigt kan ledaren få spejarscouterna att reflektera över att var och en själv kan fundera vad hen behöver, men om man vill att tillverkningen av någon produkt helt ska sluta behövs redan ett demokratiskt beslut av en större grupp människor. Listorna kan användas som grund för en diskussion om vad som är nödvändigt, vad som ger livskvalitet och så vidare. Det är också bra att märka hur ålder, kön och livssituation påverkar vad som är nödvändigt. Övningen är ofta rolig och tankeväckande. Det är inte meningen att skuldbelägga de personer som anser att någon pryl är livsviktig, trots att alla andra tycker den är onödig. Tanken är att få spejarscouterna att fundera vad som är viktigt för en själv, och för ens välmående och hurudana saker man verkligen behöver.
Finskspråkig källa: www.sll.fi

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Kestävä kehitys
Längd 30 min
Mål för fostran Itsetuntemus Toisten kunnioittaminen Vastuu elinympäristöstä
Ledarens uppgift: Ledaren ger instruktioner för övningen. Hen ställer ledande frågor och hjälper spejarscouterna att märka saker som man kan leva utan. Ledaren ser till att varje spejarscout får uttrycka sin åsikt på ett tryggt sätt.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Hållbar utveckling

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga