Spejarscouten vet att var och en har rätt att vara av annan åsikt. Spejarscouten märker att hen sällan är ensam om sin åsikt.

Valikko

Jag är av annan åsikt


Målsättning:

Spejarscouten vet att var och en har rätt att vara av annan åsikt. Spejarscouten märker att hen sällan är ensam om sin åsikt.

Beskrivning:

Alternativ 1: Spejarscouterna söker tillsammans ämnen där det finns avvikande åsikter eller olika starka åsikter inom gruppen. Någon är vegetarian, någon är mot privatbilism, någon deltar inte i vattenkrig eftersom hen är emot vapen. Alla tycker inte om choklad. Var och en får i tur och ordning motivera sin åsikt och de andra är tysta. Ledaren ser till att alla får uttrycka sig och att ingen mobbas på grund av sin åsikt.  

Alternativ 2: Deltagarna får i tur och ordning berätta om en åsikt som de tror att avviker från de andras åsikter. Om någon är av samma åsikt så ska hen/de ställa sig bredvid den som uttalade åsikten. Sedan går man tillbaka till sina ursprungliga platser och turen går vidare.  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Färdighetsområden Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 15min
Mål för fostran Ihmissuhteet Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Ledaren leder övningen. Hen ser till att var och en får på ett tryggt sätt uttrycka sin åsikt.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Åsikter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga