Spejarscouten vet att det finns olika åsikter. Hen vet också att man i Finland får uttrycka sina åsikter fritt.

Valikko

Jag motsätter mig


Målsättning:

Spejarscouten vet att det finns olika åsikter. Hen vet också att man i Finland får uttrycka sina åsikter fritt.

Beskrivning:

Patrullen gör planscher eller banderoller där de lyfter fram sina åsikter, t.ex. med följande slagord: Ett fritt liv åt grisarna! En hund förtjänar ett hem! Jag är emot tajta jeans! Ner med engångskärl! Leverlåda är äckligt! Patrullen kan till exempel skriva en åsiktsyttring i kårtidningen eller ordna en småskalig demonstration.  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.visiointitaidot
Längd 1 h
Mål för fostran Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Ledarens uppgift: Ledaren hjälper och uppmuntrar spejarscouterna att utrycka sin åsikt.    

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Åsikter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga