Spejarscouten fungerar i grupp.

Valikko

Bro


Målsättning:

Spejarscouten fungerar i grupp.

Beskrivning:

Till den här övningen behövs ett jämnt antal deltagare, ett tomt utrymme och två stolar fler än antalet deltagare. Ledaren delar gruppen i två lika stora grupper. Hen placerar stolarna i två köer ungefär 1-2 meter ifrån varandra. I båda köerna finns en stol mer än deltagare. Köerna ska vara lika långa. Lagen väljer en stolkö åt sig. Varje deltagare ställer sig på en stol. Den sista stolen i kön lämnas tom. 

Då alla är på plats förklarar ledaren hur leken går till. Den deltagare som står närmast den tomma stolen lyfter stolen, ger den vidare åt följande deltagare som i sin tur skickar stolen vidare och så här fortsätter man tills stolen är längst fram i kön. Deltagaren längst fram i kön ställer stolen på golvet och ställer sig på den. De andra flyttar sig en stol framåt och den som blir sist lyfter den tomma stolen och förflyttar den framåt. Det lag, vars tomma stol, förs över mållinjen först vinner. Deltagarna ska hela tiden stå på stolarna. Om någon faller av stolen, ramlar hen bort ur spelet och det övriga laget måste flytta på två stolar.  
Finskspråkig källa: www.alli.fi/monikulttuurisuus/kasikirja/ 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Längd 15min
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Ledaren ger instruktioner inför övningen och ser till att spejarscouterna genomför övningen på ett säkert sätt.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Att fungera i grupp

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga