Spejarscouterna fungerar tillsammans med andra.

Valikko

Pirayorna


Målsättning:

Spejarscouterna fungerar tillsammans med andra.

Beskrivning:

Spejarscouterna står efter varandra på en smal bänk eller på en rad av stolar. Tanken är att ställa sig i rad enligt födelsedag, längd eller någon annan egenskap utan att någon faller av bänken till pirayorna. Om någon faller ner, måste alla återvända till sina ursprungliga platser och övningen börjar om.  
Finskspråkig källa: MLL-Toimitaan yhdessä! Nuorten osallistava koulutus.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Längd 15min
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Ledaren ger anvisningar för övningen och ser till att spejarscouterna genomför övningen på ett säkert sätt. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Att fungera i grupp

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga