Spejarscouten stärker gruppandan inom sin patrull. Spejarscouten kan ta hänsyn till andra.

Valikko

Rada stolar!


Målsättning:

Spejarscouten stärker gruppandan inom sin patrull. Spejarscouten kan ta hänsyn till andra.

Beskrivning:

Varje person som deltar har en egen stol. Ledaren ber alla flytta sin stol till den del av rummet där de känner sig mest väl till mods. När alla har flyttat ber ledaren alla stiga upp och stå på sina stolar. Ledaren berättar att det från och med nu är förbjudet att prata och ha ljud, man får inte heller röra vid marken eller golvet. Man får bara kommunicera med hjälp av miner och gester. Scouternas uppgift är att ordna stolarna i en rad i mitten av rummet. Gester, samarbete och allas uppmärksamhet krävs för att uppgiften ska lyckas. 
Finskspråkig källa: MLL-Toimitaan yhdessä! Nuorten osallistava koulutus.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Färdighetsområden Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Ledaren ser till att övningen är säker.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Att fungera i grupp

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga