Spejarscouten accepterar andra människors närhet och gruppandan inom patrullen stärks.

Valikko

Ryggdans


Målsättning:

Spejarscouten accepterar andra människors närhet och gruppandan inom patrullen stärks.

Beskrivning:

Spejarscouterna ställer sig parvis med ryggarna mot varandra. Då musiken börjar spela börjar spejarscouterna dansa. Direkt då två deltagare får ögonkontakt med varandra, blinkar de åt varandra och flyttar sig och bildar ett nytt par. Den spejarscout som blivit utan par försöker få ögonkontakt med en annan deltagare och försöker på det sättet få ett nytt par åt sig. Ledaren uppmuntrar deltagarna att byta par ofta.  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Längd 15min
Mål för fostran Ihmissuhteet Itsetuntemus
Ledarens uppgift: Ledaren ser till att varje spejarscout får ett par i något skede av leken. Vid behov deltar också ledaren i övningen.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Att fungera i grupp

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga