Spejarscouten fungerar i grupp.

Valikko

Upp!


Målsättning:

Spejarscouten fungerar i grupp.

Beskrivning:

Det behövs en stol per person. Ledaren ber scouterna sitta i ring och förklarar sedan regler: fyra personer måste alltid stå upp. En person får inte stå upp längre än 10 sekunder, men får om han vill stå upp kortare tid. Scouterna får inte prata under tiden man leker. Alla måste hela tiden vara koncentrerade och se till att varken fler eller färre än fyra personer står upp. Det tar vanligtvis lite tid innan deltagarna får grepp om leken, men när det sker så får man en bra rytm där personer hela tiden sätter sig och stiger upp, alla leker tillsammans. Den här leken är väldigt spännande och ger samhörighetskänsla. Efteråt kan man fråga hur scouterna visste när de skulle stiga upp. 
Finskspråkig källa: www.alli.fi/monikulttuurisuus/kasikirja/ 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Färdighetsområden Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 15min
Mål för fostran Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Ledaren uppgift är att vid behov hjälpa spejarscouterna att komma igång med övningen, så de får en lyckad upplevelse.    

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Att fungera i grupp

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga