Spejarscouten koncentrerar sig på att lyssna. Hen använder sin fantasi och reflekterar orsaker och följer till olika händelser.

Valikko

Orsak och följd


Målsättning:

Spejarscouten koncentrerar sig på att lyssna. Hen använder sin fantasi och reflekterar orsaker och följer till olika händelser.

Beskrivning:

Ledaren börjar en berättelse genom att börja en mening, t.ex.: ”Min klasskompis var idag borta från skolan, för att…”. Följande deltagare fortsätter berättelsen genom att berätta varför klasskompisen är borta från skolan, t.ex. ”Min klasskompis var idag borta från skolan, för att hen inte hade läst till provet.” Följande berättare fortsätter berättelse om varför klasskompisen inte läst till provet och avslutar meningen med orden ”för att”. Berättelsen går via alla deltagare. Deltagarna bygger på meningarna där den föregående spelare slutat genom att berätta orsaken till någon händelse. Berättelsen kan berättas om och om igen. Slutligen går berättelsen till ledaren, som avslutar berättelsen. Övningen kan börjas eller avslutas med vilken mening som helst.  
Finskspråkig källa: Kohtaamisia, MLL:n koulurauha-aineisto 2001.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Längd 15min
Mål för fostran Toisten kunnioittaminen
Ledarens uppgift: Ledaren funderar på förhand ut ett bra och för gruppen lämpligt sätt att börja berättelsen. Vid behov hjälper ledaren spejarscouterna att utveckla en fortsättning på berättelsen. Då berättelsen är slut ber ledaren spejarscouterna att tänka hur lyckad berättelsen var med hjälp av följande frågor: Blev det en bra berättelse med en handling? Vilka saker påverkade hur berättelsen utvecklades? Fanns det en tydlig vändpunkt i berättelsen som ändrade handlingen totalt? Då patrullen analyserar djupare kan medlemmarna fundera hurudana meningar som gav den bästa förklaringen. Hittade spejarscouterna på förklaringar på ett lättsamt sätt eller försökte de verkligen bli en del av berättelsen?    

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Att påverka

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga