Spejarscouten lättar på sitt hjärta.

Valikko

Att bränna sina bekymmer


Målsättning:

Spejarscouten lättar på sitt hjärta.

Beskrivning:

Varje deltagare får en bit papper och en penna. Spejarscouterna skriver ner tre saker som tynger eller bekymrar dem. Varje spejarscout för sedan sina papperslappar till en kamin eller liknande för att brännas. Efter att patrullen bränt sina bekymmer kan de sjunga en sång som passar till stämningen.  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Färdighetsområden Itsestä huolehtiminen Katsomustaidot
Längd 15min
Mål för fostran Ihmissuhteet Maailmankatsomus
Ledarens uppgift: Ledaren ser till att det finns papper och penna åt alla spejarscouter, eventuellt också sångböcker. Ledaren ser till att pausen genomförs i ett sådant utrymme där lapparna kan brännas och att de tillbehör som detta kräver finns tillgängliga. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Andlighet

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga