Spejarscouten känner till Bibeln.

Valikko

BibelCooper


Målsättning:

Spejarscouten känner till Bibeln.

Beskrivning:

Deltagarna delas in i två lag som tävlar sinsemellan. Båda lagen får en Bibel och en lista på bibelställen. Gruppernas uppgift är att leta upp de ställen som finns listade och det föremål som nämns i texten. Grupperna tävlar om vilket lag som kommer lägre på 12 minuter, d.v.s. hämtar flest föremål som nämns i styckena åt ledaren. Alternativt kan patrullen också tävla om vilket lag som först hinner hämta alla föremål som nämns i texterna. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På stugan På kårlokalen På besök
Färdighetsområden Katsomustaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Maailmankatsomus
Ledarens uppgift: Ledaren delar in patrullen i mindre grupper och ser till att de har det material som behövs för spelet. Ledaren väljer bibelställena på förhand och ser till att de saker som nämns i styckena finns tillgängliga.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Andlighet

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga