Spejarscouten får behandla sitt eget förhållande till religioner.

Valikko

Lägerkyrka


Målsättning:

Spejarscouten får behandla sitt eget förhållande till religioner.

Beskrivning:

Spejarscouterna genomför en ansvarsuppgift på ett läger, på en utfärd, under en lägergudstjänst eller en stilla stund på kårens evenemang. Uppgiften kan vara t.ex. att bygga ett altare, ett kors eller en predikstol. Spejarscouterna kan också sammanställa enligt prästens anvisning de psalmer som sjungs under förbönen, syndabekännelsen eller gudstjänsten.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Katsomustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Maailmankatsomus Ryhmässä toimiminen
Ledarens uppgift: Det är ledarens uppgift att se till att spejarscouterna har en anvisad uppgift i lägerkyrkan. Hen sporrar spejarscouterna i deras uppgift och uppmuntrar dem att uppträda.   

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Andlighet

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga