Spejarscouten känner till legenden om St. Göran.

Valikko

Legenden om St. Göran


Målsättning:

Spejarscouten känner till legenden om St. Göran.

Beskrivning:

Patrullen bekantar sig med legenden om St. Göran. Ledaren har på förhand fördelat berättelsen i mindre delar. Patrullens uppgift är att sätta ihop berättelsen. Uppgiften blir mer utmanande om prat är förbjudet och varje patrullmedlem måste förklara sin bit med hjälp av pantomim. Patrullen ställer sig i en ring så att varje patrullmedlem läser sin del i tur och ordning. På så sätt skapas en fullständig och meningsfull betydelse.  

Legenden om St. Göran: Jag föddes i Kappadokien. När jag var 17 år blev jag soldat i kavalleriet. En gång kom jag till en stad som hette Salem. Nära staden fanns en drake. Invånarna var hedningar som fått ett råd av offerprästen mot draken. De måste varje dag mata draken med en av stadens invånare. Valet avgjordes genom lottdragning. Den dagen hade lotten fallit på kungens dotter. Prinsessan väntande med fruktan på sin död. Alla sörjde över Celinda. Jag bestämda att prinsessan inte skulle få dö. Jag mötte henne vid stranden. ”Varför gråter du?”, frågade jag. Hon berättade för mig om draken. ”Var inte rädd! I den sanna Gudens namn ska jag rädda dig”, sade jag. ”Du kan inte rädda mig! Fly!” bad prinsessan. Knappt hade hon sagt det när en fruktansvärd drake steg upp ur sjön. Jag välsignade mig och bad om Guds hjälp. Jag anföll besten och genomborrade den med spjutet. Vi red tillsammans med prinsessan till staden och släpande besten efter oss. Den brändes på ett bål i närvaron av en stor folkskara. Efter det här omvände sig stadsborna till kristendomen.  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal annan
Färdighetsområden Katsomustaidot Partiokulttuuri
Längd 30 min
Mål för fostran Maailmankatsomus Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Ledaren skriver ut berättelsen om St. Göran och delar den i bitar. Hen ser till att den slutliga berättelsen läses upp.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Andlighet

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga