Spejarscouten stillar sig.  

Valikko

Ljudlös bön 


Målsättning:

Spejarscouten stillar sig.  

Beskrivning:

Patrulledaren startar bönen och var och en fortsätter ljudlöst på sitt eget sätt under tystnad. Tack Gud för att… Gud, jag ber dig… Gud, förlåt mig… Kom ihåg att också välsigna… Amen. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Färdighetsområden Katsomustaidot
Längd 15min
Mål för fostran Maailmankatsomus
Ledarens uppgift: Ledarens uppgift är att se till att det är tillräckligt lugnt i gruppen under pausen. Ledaren tar också hänsyn till alla patrullmedlemmars olika världsåskådning.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Andlighet

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga