Spejarscouten känner sin egen historia.

Valikko

Mitt namn


Målsättning:

Spejarscouten känner sin egen historia.

Beskrivning:

Ledaren ger under föregående möte som uppgift för alla spejarscouter att ta reda på bakgrunden till sitt eget namn. Har föräldrarna hittat på namnet eller har de valt namnet enligt någon tidigare person? Under mötet berättar sedan var och en bakgrunden till sitt eget namn. Efter det tar spejarscouterna reda på med hjälp av webben vad det egna namnet betyder och hur många personer med det namnet det finns i Finland. Vem har det vanligaste namnet i gruppen och vems namn härstammar från en historisk person? Efter informationssökningen och diskussionen kan ledaren läsa eller be någon läsa kapitel 43:1 ur Jesajas bok i Bibeln. Samtidigt kan spejarscouterna minnas vad de hört om sitt eget dop eller namngivningstillfälle. Ledaren kan också berätta vad som händer under dylika tillfällen och varför (vilka ord prästen använder, vilka rörelse prästen gör, att skriva in barnet i Befolkningsregistret o.s.v.).

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Färdighetsområden Katsomustaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Itsetuntemus Maailmankatsomus
Ledarens uppgift: Ledaren hjälper i informationssökningen och förbereder sig att berätta om dop och namngivningstillfällen. Det är viktigt att ledaren berättar om olika sätt att få sitt namn och att spejarscouterna förstår att ingendera av sätten är bättre eller sämre.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Andlighet

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga