Spejarscouten kan stilla sig.

Valikko

Pärlbön


Målsättning:

Spejarscouten kan stilla sig.

Beskrivning:

Ledaren tar antingen med färggranna pärlor eller så kan patrullen måla stenar i olika färger. Det ska finnas minst en sten av varje färg åt varje spejarscout. Dessutom tar ledaren med sig en liten skål, korg eller motsvarande. Patrullen kommer överens om olika betydelser för de olika färgerna. Rött kan t.ex. symbolisera andra människor, grönt naturen, blå hemlighet och svart bekymmer.  

Patrullen gör en cirkel och tänder ett ljus i mitten. Alla är tysta då ljuset är tänt. Ledaren instruerar deltagarna att fokusera på sig själv och de saker som är viktiga i det egna livet. Vad tänker spejarscouten på just nu och vad skulle hen vilja dela med Gud? Var och en för en sten eller pärla till skålen bredvid ljuset under tystnad. Stenen representerar den sak spejarscouten vill dela med Gud. Avsluta gärna övningen med en syskonring. Då kan spejarscouterna t.ex. ännu tillsammans läsa Herrens välsignelse.  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Färdighetsområden Katsomustaidot
Längd 30 min
Mål för fostran Maailmankatsomus
Ledarens uppgift: Ledaren tar det med material som behövs, d.v.s. pärlor eller färg för stenarna. Hen ser till att var och en får stilla sig i lugn och ro. Aktiviteten kan också genomföras utan att förknippa den med en bön, alltså bara genom att stilla sig.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Andlighet

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga