Spejarscouten kan uttrycka sina känslor.

Valikko

På järnvägsstationen


Målsättning:

Spejarscouten kan uttrycka sina känslor.

Beskrivning:

Spejarscouterna fördelas i par och ställer sig med 5-6 meters avstånd från varandra. De ser på varandra och vinkar till varandra. Ledaren berättar åt spejarscouterna att deras par har varit deras bästa vän sedan barnsben, men att de inte har träffat varandra på länge. Nu har paret stämt träff på järnvägsstation. Parens uppgift är att långsamt närma sig varandra, vinkande och glada. Men precis då paren ska mötas märker de att de tagit fel på person. Parens uppgift är att då gå förbi kompisen som om de hela tiden vinkat åt någon annan. Sedan väljer scouterna en ny person att närma sig och samma mönster upprepas tills varje lekdeltagare har hunnit närma sig alla de andra (i gruppen). 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Färdighetsområden Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 15min
Mål för fostran Ihmissuhteet
Ledarens uppgift: Ledaren ger instruktioner för övningen och hjälper spejarscouterna att komma i rätt stämning genom att ge bakgrund till leken. Ledaren ser till att alla spejarscouter orkar fokusera på att göra övningen.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Att uttrycka sig själv

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga