Spejarscouten kan uttrycka sig utan att använda ord.

Valikko

Spansk butik


Målsättning:

Spejarscouten kan uttrycka sig utan att använda ord.

Beskrivning:

En av spejarscouterna ställer sig bakom disken i den spanska butiken. De andra spejarscouterna är turister som köar för att få köpa saker över disk. Den spanska försäljaren förstår inte det språk som spejarscouterna talar, så turisterna ska med hjälp av gester, miner och rörelser visa vilken sak de vill köpa. Om försäljaren inte förstår kundens kroppsspråk, blir hen en kund och ställer sig sist i kön. Då blir den första i kön följande försäljare.  

Övningen kan också göras så att spejarscouterna försöker förklara något åt en annan människa som inte pratar samma språk, t.ex. ” Det är min födelsedag idag och jag fyller 13 år.”  

Finskspråkig källa: Kohtaamisia, MLL:n koulurauha-aineisto 2001 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Färdighetsområden Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 15min
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Ledaren kan skriva upp varor att köpa eller andra tankar på ett papper på förhand. Efter övningen kan gruppen fundera över i hurudana situationer försäljaren skulle förstå kunden lättare. Vad gjorde kunderna? 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Att uttrycka sig själv

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga