Spejarscouten kan uttrycka sig själv utan ord och ta emot budskap av andra.

Valikko

Utan kloka ord


Målsättning:

Spejarscouten kan uttrycka sig själv utan ord och ta emot budskap av andra.

Beskrivning:

Ledaren leder följande övningar för patrullen. Övningarna kan göras under samma möte eller på varandra följande möten.  

Kroppsmusik: Spejarscouterna väljer ett eget ljud för varje kroppsdel, t.ex. aaa för armarna, iiik för huuvudet, yyyyy för ryggen, ööö för magen och så vidare. Lekdeltagarna sluter ögonen och börjar röra på sig i utrymmet. Alltid då en annan deltagare rör en annans kroppsdel, gör den som blir berörd det överenskomna ljudet för just den kroppsdelen.  

Att lära ett ljud åt en annan: Spejarscouterna sitter i en ring. Ledaren börjar med att göra något ljud och upprepar ljudet en stund. Därefter ska den som sitter bredvid härma ljudet. Den som börjat/skapat ljudet och den som härmar ska turvis upprepa ljudet så många gånger att den senare säkert har lärt sig det. Efter det här får härmaren ännu upprepa det första ljudet några gånger, innan hen själv hittar på ett nytt ljud som hen lär vidare till nästa som sitter bredvid och så vidare. 

Att diskutera med ljud: Spejarscouterna lägger sig på rygg så att de formar en stjärna med huvudena i mitten och nära varandra. Patrullmedlemmarna börjar diskutera med olika ljud. De kan t.ex. strida, småprata eller skriva. Viktigt att är föra en dialog och att man inte använder några riktiga ord. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Färdighetsområden Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 45 min
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Ledaren ger instruktioner och deltar också i övningarna själv. Ledaren ser till att övningen inte förvandlas till bara skratt. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Att uttrycka sig själv

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga