Spejarscouten kan uttrycka känslor.

Valikko

Att närma sig med känsla


Målsättning:

Spejarscouten kan uttrycka känslor.

Beskrivning:

Spejarscouterna står i en ring. Ledaren står i mitten av ringen. Ledaren nämner ett sinnesläge, spejarscouterna lever sig in i sinnesläget och börjar närma sig ledaren. Ju närmare scouterna kommer, desto starkare blir sinnesstämningen. Då deltagarna befunnit sig riktigt nära lekledaren en stund (ändå utan att röra) börja de igen backa ut mot ringen samtidigt som känslorna späds ut för att sedan slockna slutgiltigt.  

Humör/känslor: 
– Hata mig. (Det är ok att tillrättavisa, skrika och vara arg. Ilskan blir större, ju närmare spejarscouterna kommer). 
– Älska mig.  
– Avundas mig.  
– Beundra mig.  
– Skäms för mig.  
– Förakta mig.  
– Tyck att jag är skrattretande.  
– Var rädda för mig.  
– Skäm bort mig.  
– Förundra er över mig.  

Övningen kan också genomföras så att spejarscouterna är indelade i två grupper och står på led med ansiktena emot varandra. Då deltagarna står i ledet på avstånd från varandra kan vem som helst ropa ut en känsla. Känslan kan också delas ut till deltagarna på lappar. Sedan rör sig deltagarna i enlighet med känslan mot varandra samtidigt som känslan växer sig allt större. Finskspråkig källa: Helminen Jussi: Näyttämölle, ilmaisutaidon harjoituskirja, WSOY, 1989 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 15min
Mål för fostran Ihmissuhteet
Ledarens uppgift: Ledaren ser till att spejarscouterna håller fokus på att leva in sig i känslorna och inte skrattar bort hela övningen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

De egna känslorna

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga