Spejarscouten kan känna igen och uttrycka känslor. Spejarscouten koncentrerar sig.

Valikko

En känslosam näsduk


Målsättning:

Spejarscouten kan känna igen och uttrycka känslor. Spejarscouten koncentrerar sig.

Beskrivning:

Ledaren definierar en sinnestämning, som t.ex. glad, lycklig, ledsen eller rasande. Hen fäller en näsduk från möjligast hög höjd. Medan näsduken är i luften lever alla deltagare sig in i sinnestämningen, t.ex. genom att skratta, tjuta eller stampande. Då näsduken tar i marken, tystnar alla.  

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 15min
Mål för fostran Ihmissuhteet
Ledarens uppgift: Ledaren ger instruktioner och deltar också själv i leken.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

De egna känslorna

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga