Spejarscouten accepterar sig själv som hen är.

Valikko

Ett brev till mig


Målsättning:

Spejarscouten accepterar sig själv som hen är.

Beskrivning:

Spejarscouterna skriver ett brev åt sig själv. Tanken är att spejarscouterna i brevet ska övertyga sig själva om att olikhet är en bra sak. Brevet ska innehålla en plan om hur spejarscouten vågar stå för sin individualitet och säregenskaper. Spejarscouterna får öppna sitt brev först om ett år.  

Spejarscouterna kan också skriva i sitt brev hurudant liv de önskar ha om ett år. Det kan t.ex. handla om hur de önskar att skolan skulle vara, sitt personliga liv, hemma, i hobby eller kompisar. Också målsättningar kan skrivas i brevet eller något tydligt mål som man hoppas att uppfylls. Spejarscouterna får gärna illustrera sina brev med bilder. Varje spejarscout skriver sitt eget namn på brevet och datumet om exakt ett år. Ledaren förvarar breven i ett år då de delas ut. 
Finskspråkig källa: Terve minä – Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali itsetuntemuksesta.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Längd 15min
Mål för fostran Itsetuntemus Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Ledaren tar med pennor, papper och kuvert. Hen instruerar spejarscouterna att skriva ett brev åt sitt framtida jag. Ledaren samlar sedan breven och ser till att de delas ut om ett år åt spejarscouterna, t.ex. under ett uppflyttningsevenemang eller vid en lägereld. Efter att breven delas ut öppnar och läser spejarscouterna breven. Om spejarscouterna vill kan de läsa sitt brev högt för sina patrullvänner. Diskutera om hur det känns att läsa ett brev av sig själv. Hur ser livet ut just nu? Hur mycket har livet förändrats sedan brevets skrevs? 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

De egna känslorna

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga