Spejarscouten känner igen olika känslor och kan uttrycka dem.

Valikko

Känsloevolution


Målsättning:

Spejarscouten känner igen olika känslor och kan uttrycka dem.

Beskrivning:

Den här aktiviteten är en tillämpad version av evolutionsleken där man inte utvecklas från amöba till människa, utan känslor utvecklas från hat till lycka. Deltagarna gör ljud enligt den aktuella känslan och den rörelsen som förknippas med känslan. Leken inledas med känslan av hat. Då två deltagare möts har de en sten-sax-påse-duell. Den som vinner duellen, stiger upp ett steg på känsloskalan och den som förlorar faller på motsvarande sätt ned ett steg. I fortsättningen kan man möta endast en människa i samma känslotillstånd i duellen. Då spelaren blir lycklig får hen avlägsna sig från leken.  

Känsloskalan i leken: 
Hat – boxas i luften och har en arg min.  
Rädsla – går lite ihopkurad och tittar fram bakom sina fingrar.  
Stolthet – går med huvudet högt och smäller med sina hängslen.  
Sorg – går med nedre läppen hängande och torkar sina tårar. 
Kärlek – håller händerna på hjärtat och ler brett.  
Lycka – går ur leken. 
Finskspråkig källa: Tunteella. Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali tunteista ja niiden ilmaisemisesta. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats På kårlokalen
Längd 15min
Mål för fostran Itsetuntemus ja itsensä kehittäminen
Ledarens uppgift: Ledaren förklarar idén med leken. Hen uppmuntrar med sitt eget exempel spejarscouterna att leva sig in i känslorna.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

De egna känslorna

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga