Spejarscouten känner igen känslor som anknyter till olika platser och situationer.

Valikko

Känslor och situationer


Målsättning:

Spejarscouten känner igen känslor som anknyter till olika platser och situationer.

Beskrivning:

Patrulledaren ber spejarscouterna att skriva upp känslor som anknyter till olika platser. I stället för att skriva kan man använda olika bilder och symboler.  

Olika platser kan vara t.ex.  
– hemmet 
– det egna rummet 
– skolan 
– far- eller morföräldrarnas hus 
– sociala medier 
– en lägergård 
– en sommarstuga 
– ett ungdomshus 

Då alla har identifierat sina egna känslor jämför spejarscouterna de känslor som de har som anknyter till olika platser. Till hurudana platser har flera samma känslor, till vilka olika? Vad kunde skillnaderna bero på?
Finskspråkig källa: Tunteella. Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali tunteista ja niiden ilmaisemisesta.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd 15min
Mål för fostran Ihmissuhteet
Ledarens uppgift: Ledaren ser till att var och en i lugn och ro får berätta om sina egna känslor.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

De egna känslorna

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga