Spejarscouten känner igen olika känslor.

Valikko

Känslorna stelnar


Målsättning:

Spejarscouten känner igen olika känslor.

Beskrivning:

Lekdeltagarna går lugnt omkring. Lugn musik kan spela i bakgrunden. Musiken tystnar och ledaren nämner en känsla. Lekdeltagarna stelnar till statyer, som representerar den känslan som ledaren nämnde. Lekdeltagarna får inte röra i varandra. Tanken är att lekdeltagarna med hjälp av sin kropp och sin min beskriver den känslan som lekledaren nämnde. Finskspråkig källa: Tunteella. Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali tunteista ja niiden ilmaisemisesta.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 15min
Mål för fostran Ihmissuhteet
Ledarens uppgift: Ledaren skriver på förhand en lista med olika känslor, som t.ex. glad, ledsen, arg, irriterad och så vidare. Ledaren nämner en känsla, som spejarscouterna sedan framför. Till slut kan patrullen, under ledning av ledaren, reflektera över olika känslor. Till hurudana situationer hör känslorna? Vilken känsla är långvarigast? Hur byts en känsla mot en annan? Ledaren kan också ta en bild på känslostatyerna, så att det är lättare att återvända till dem under diskussionen. 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

De egna känslorna

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga