Spejarscouten uttrycker känslor.

Valikko

Känslornas skulptör


Målsättning:

Spejarscouten uttrycker känslor.

Beskrivning:

Var och en funderar på två olika känslor som hen har känt under dagen. Spejarscouterna delar in sig i par och den ena i paret viskar en av sina känslor åt den andra. Den andra fungerar som skulptör och gör med hjälp av sitt par en staty som beskriver känslan. Då skulpturen är klar får de andra spejarscouterna gissa vilken känsla skulpturen uttrycker. Efter det byts rollerna. 
Finskspråkig källa: Tunteella. Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali tunteista ja niiden ilmaisemisesta.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 15min
Mål för fostran Ihmissuhteet
Ledarens uppgift: Ledaren ger instruktioner för övningen och är vid behov en spejarscouts par.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

De egna känslorna

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga