Spejarscouten kan berätta om och känna igen sina känslor.

Valikko

Känslotavla


Målsättning:

Spejarscouten kan berätta om och känna igen sina känslor.

Beskrivning:

Patrullen delar in sig i grupper på tre till fem spejarscouter. Varje grupp funderar på situationer där de varit speciellt glada, ledsna, rädda eller liknande. Vad hände? Vem var på plats? Var hände detta? Efter det gör spejarscouterna i tur och ordning en tavla som beskriver situationen, genom att använda sig av de andra medlemmarna i gruppen. Till slut berättar “konstnären” vad som händer i tavlan. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd 30 min
Mål för fostran Ihmissuhteet
Ledarens uppgift: Ledaren ser till att varje spejarscout får ordet. Ledaren ser också till att spejarscouterna har tålamod att fokusera på varje känsla.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

De egna känslorna

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga