Spejarscouten kan berätta om och förutspå sina egna känslor.

Valikko

Känsloväderrapport


Målsättning:

Spejarscouten kan berätta om och förutspå sina egna känslor.

Beskrivning:

På morgonen på en utfärd ger varje spejarscout en rapport om sina känslor i form av en väderleksrapport. Patrulledaren kar rita olika vädersymboler som inspiration. Spejarscouterna kan berätta om sitt känsloväder antingen för hela dagen eller endast för stunden. Om patrullen för loggbok under sin utfärd, sitt läger eller sin vandring kan spejarscouterna också anteckna sitt känsloväder i boken. 
Finskspråkig källa: Tunteella. Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali tunteista ja niiden ilmaisemisesta. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd 15min
Mål för fostran Ihmissuhteet
Ledarens uppgift: Ledaren kan som exempel rapportera om sitt eget känsloväder så att spejarscouterna får en bild av vad uppgiften är.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

De egna känslorna

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga