Spejarscouten kan leva sig in i olika känslor.

Valikko

Konfliktfyllda budskap


Målsättning:

Spejarscouten kan leva sig in i olika känslor.

Beskrivning:

Ledaren har skrivit olika känslor på lappar. Spejarscouten tar en lapp och säger sedan en på förhand överenskommen mening, till exempel “Jag är rädd för mörker”, och försöker samtidigt förmedla känslan som stod på lappen. Spejarscouten säger meningen tre gånger så att hen hinner leva sig in i känslan. De andra försöker gissa vilken känsla som spejarscouten visar. 
Finskspråkig källa: Tunteella. Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali tunteista ja niiden ilmaisemisesta. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Färdighetsområden Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 15min
Mål för fostran Ihmissuhteet
Ledarens uppgift: Ledaren skriver olika känslor på lappar. Efter uppgiften diskuterar patrullen tillsammans. Var det lätt att säga meningarna? Var det lätt att gissa känslorna? Enligt många undersökningar är ljudlös kommunikation över 90 procent av kommunikation som helhet och under 10 procent ord.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

De egna känslorna

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga