Spejarscouten reflekterar över sin egen sexualitet och frågor som berör den.

Valikko

Kroppskarta


Målsättning:

Spejarscouten reflekterar över sin egen sexualitet och frågor som berör den.

Beskrivning:

Ledaren fäster ett papper med en människas konturer på golvet, eller åskådliggör på annat sätt en människokropp. Ledaren berättar vilken ända som är huvud och vilken som är fötter. Patrulledaren ber spejarscouterna ställa sig vid den kroppsdel som de tycker anknyter till sexualitet. Hen frågar varför spejarscouterna valt sig ställa sig där de ställt sig och påpekar att alla kroppsdelar kan anknyta till sexualitet. Efter diskussionen ber ledaren spejarscouterna att ställa sig vid den kroppsdel som är minst erotisk eller anknyter minst till sexualitet. Spejarscouterna motiverar sina val och patrullen diskuterar tillsammans om dem. Efter det här ställer sig ledaren vid den kroppsdel hen är missnöjd med och ber spejarscouterna göra det samma. Alla diskuterar tillsammans om hur man kan sträva efter att åtgärda det man själv är missnöjd med. Kan någon tänka på något roligt sätt man försökt åtgärda ett ställe man är missnöjd med? Slutligen ber ledaren spejarscouterna att ställa sig vid en sådan kroppsdel som ingen annan har rätt att röra utan lov. Det är bra om ni kan diskutera valen tillsammans. Det viktiga är att inse att var och en definiera sina egna gränser. Slutligen ställer sig ledaren vid den kroppsdel hen är speciellt nöjd med och ber spejarscouterna att göra det samma. De här svaren behöver inte motiveras. Finskspråkig källa: Kosketus – Kuinka opettaa seksuaaliterveydestä ja ihmissuhteista koulussa 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Färdighetsområden Turvallisuus
Längd 30 min
Mål för fostran Itsetuntemus Terveys ja turvallisuus
Ledarens uppgift: Om spejarscouterna är blyga kan ledaren själv besvara frågan innan hen ber spejarscouterna göra det. Det är viktigt att de råder en öppen och konfidentiell atmosfär så att ingen råkar ut för en pinsam situation. Beroende på patrullen kan ledaren ändra på övningen, så att den inte är så personlig. Åtminstone det område som en simdräkt täcker kan vara minimigränsen för vad som är personligt område. En människans gränser är personliga och situationsbundna. Var och en har ändå rätt att definiera sina egna gränser och säga till då en beröring känns obehaglig och oönskad. Färdiga bilder av människor finns till exempel i Papunets bildbank.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

De egna känslorna

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga