Spejarscouten känner igen sina egna styrkor och svagheter.

Valikko

Min egen vapensköld


Målsättning:

Spejarscouten känner igen sina egna styrkor och svagheter.

Beskrivning:

Spejarscouten gör en vapensköld på vilken hen beskriver sina styrkor, svagheter och egenskaper i text och/eller bild. Till exempel kan skölden delas i fem delar; på den första delen beskriver spejarscouten en lycklig händelse i hens liv, på den andra en aktuell och viktig målsättning, på den tredje en utmaning som hen klarat av, på den fjärde en kunskap eller egenskap hen har som uppskattas av andra och på den femte delen ett eget motto som är positivt och beskrivande för spejarscouten. Spejarscouten kan också fylla skölden med sådant som är viktigt för hen eller som hen är rädd för. Spejarscouterna diskuterar sina vapensköldar i små grupper. Sköldarna kan också göras parvis, så att spejarscouten delar in sin sköld i sex delar; tre av delarna fyller hen själv med sådant som hen skulle beskriva sig själv med, till exempel typiska egenskaper som hen har. De tre andra delarna fyller paret med sådant som hen tycker att är beskrivande för spejarscouten. Då alla delar är klara diskuterar paren sinsemellan om likheter och olikheter i delarna som de ritade.  

Finskspråkig källa: Terve minä – Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali itsetuntemuksesta.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot
Längd 15min
Mål för fostran Itsetuntemus Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Ledaren hjälper spejarscouterna att komma igång med uppgiften. Hen hjälper vid behov spejarscouterna att se sina egna styrkor och svagheter genom att ställa tilläggsfrågor och genom att handleda spejarscouterna i deras tankar.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

De egna känslorna

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga