Spejarscouten kan möta en annan person och tolka känslor utifrån en min.

Valikko

Minen som går runt - att tolka känslor


Målsättning:

Spejarscouten kan möta en annan person och tolka känslor utifrån en min.

Beskrivning:

Deltagarna ställer sig i en ring så att alla ser varandra. En deltagare gör en min, som sedan går runt i ringen. Man ger vidare minen genom att ta ögonkontakt med den person man önskar ge minen vidare till. Man får ta emot minen endast om man är säker på att minen är menad åt sig själv. En deltagare tar emot en min genom att upprepa minen och skickar den sedan vidare genom att ta ögonkontakt med en annan lekdeltagare. Lekdeltagarna får inte prata med varandra, utan allt baserar sig på ordlös kommunikation. Minen går runt hos alla lekdeltagare innan den återvänder till den person som satte minen i rörelse. Efter ett varv är det någon annan deltagares tur att skicka en min. Finskspråkiga källa: Kohtaamisia, MLL:n koulurauha-aineisto 2001

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 15min
Mål för fostran Ihmissuhteet
Ledarens uppgift: Ledaren ger instruktioner inför övningen och deltar själv i den. Under övningen eller efteråt kan alla deltagare berätta vad varje min beskrev för känsla. Det är ledarens uppgift att inleda en diskussion gällande hurudana känslor riktigt sura miner orsakade? Var det lättare eller svårare att skicka iväg en positiv min? 

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

De egna känslorna

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga