Spejarscouten kan lyssna och berätta om sina känslor.

Valikko

Postkort


Målsättning:

Spejarscouten kan lyssna och berätta om sina känslor.

Beskrivning:

På golvet finns postkort med olika motiv.  Alla väljer var sitt kort med ett sådant motiv som bäst beskriver deltagarens humör eller känslor för stunden. Då varje spejarscout valt ett kort går gruppen igenom alla kortval och var och en får motivera sitt val. 
Finskspråkig källa: MLL-Toimitaan yhdessä! Nuorten osallistava koulutus.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Färdighetsområden Vuorovaikutustaidot
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 15min
Mål för fostran Ihmissuhteet Itsetuntemus
Ledarens uppgift: Ledaren deltar i övningen tillsammans med spejarscouterna. Ledaren ser till att var och en får berätta om sina tankar på ett tryggt sätt.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

De egna känslorna

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga