Spejarscouten ger respons.

Valikko

Respons med spelkort


Målsättning:

Spejarscouten ger respons.

Beskrivning:

Spejarscouterna ställer sig i ring och ledaren går runt med en kortpacke. Varje spejarscout lyfter turvist ett spelkort. Beroende på färgen och numret på kortet ska alla berätta följande saker: 
röd 1-6 = något positivt om sig själv 
svart 1-6 = något hen kunde utveckla i sig själv 
röd 7-13 = något positivt om gruppen 
svart 7-13 = något i gruppen som kunde utvecklas 
Finskspråkig källa: MLL-Toimitaan yhdessä! Nuorten osallistava koulutus.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Ledarskapsfärdighet johtamistaito.itsensa-johtamisen-taidot johtamistaito.vuorovaikutustaidot
Längd 15min
Mål för fostran Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Ledaren tar med sig spelkort och förklarar hur leken går till. Efter leken är det bra att diskutera hur det kändes att ge och få respons.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

De egna känslorna

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga