Spejarscouten känner igen sina egna och andras styrkor.

Valikko

Vem är en softis? – En övning om styrkor


Målsättning:

Spejarscouten känner igen sina egna och andras styrkor.

Beskrivning:

Lekledaren ställer deltagarna olika frågor. Deltagarens uppgift är att gå fram till den person som svaret passar in på och lägga sin hand på hens axel. Efter varje fråga kan lekledaren be någon av deltagarna att motivera sitt val. Hitta gärna på fler frågor och anpassa dem så de är lämpliga för gruppen.  

– Vem i gänget har du känt längst?  

– Med vem skulle du grunda en korvkiosk? 

– Med vem skulle du grunda en mopedaffär? 

– Om du skulle behöva hjälp med din hemläxa i matematik, vem skulle du be hjälp av? 

– Vem kan ge de bästa modetipsen? 

– Om du skulle vilja lära dig spela ett nytt datorspel, vem skulle du be om hjälp av? 

– Vem skulle du anställa som din manager? 

– Om du skulle köpa vilja köpa en ny CD-skiva, vem skulle du be om råd av? 

– Välj den person som också kan vara tyst. 

– Vem tycker du är en softis? 

Finskspråkig källa: Terve minä – Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali itsetuntemuksesta

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Längd 15min
Mål för fostran Ihmissuhteet Itsetuntemus Osaaminen ja ongelmanratkaisu
Ledarens uppgift: Johtaja kertoo pelin kulun. Harjoitus voidaan purkaa keskustelemalla. Miltä tuntui tulla valituksi ja miltä tuntui valita? Leikin vetäjän tehtävänä on huolehtia, että jokainen huomioidaan ja valitaan johonkin kohtaan. Harjoitus vaatii ryhmän lukemista ja on siksi vaativa harjoitus vetää.  Ledaren förklarar leken för gruppen. Efter leken kan gruppen diskutera - hur kändes det att bli vald och att välja? Lekledarens uppgift är att se till varje deltagare uppmärksammas och antingen väljer eller blir vald. Leken är utmanande att leda eftersom den kräver att lekledaren är bra på att läsa av gruppen.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

De egna känslorna

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga