Spejarscouten urskiljer de människor som finns nära hen, inser sitt eget nätverk och funderar på sin egen roll i förhållande till andra.

Valikko

Jag i spindelnätet


Målsättning:

Spejarscouten urskiljer de människor som finns nära hen, inser sitt eget nätverk och funderar på sin egen roll i förhållande till andra.

Beskrivning:

Övningen görs enskilt. Mitt på ett papper ritar alla en bild av sig själv. Hur bilden ser ut spelar ingen roll, den kan vara en stickgubbe eller en noggrannare bild över ansiktet. Spejarscouten skriver på pappret namnen eller titlarna (till exempel busschaufför, läkare) på de människor som han träffat och talat med under de senaste sju dagarna. Alla som man sagt redan ett par ord åt skrivs ned – alla som man mött under veckan. Personerna kan placeras på olika ställen i nätverket. Om det finns mera tid kan man fundera noggrannare och placera personerna närmare och längre ifrån en beroende på hur mycket man haft att göra med dem under veckan. När alla skrivit ned alla människor på sitt papper kan ni göra ett gemensamt nätverk för hela gruppen på nätverket som patrulledaren ritat på tavlan. Deltagarna kan berätta vem de mött under veckan. I den gemensamma modellen kan människorna läggas in enligt olika rubriker, till exempel lärare, föräldrar, kompisar. 

Då den gemensamma nätmodellen är klar diskuterar patrullen om hur många personer kring sig. En del av mötena är mer betydelsefulla än andra, en del är längre och andra korta. En människa som känner sig ensam kan ibland ha svårt att märka alla de positiva kontakter som hen samlat på sig. Någon kan känna att ingen bryr sig om hen. Genom att rita ett nätverk märker spejarscouten ändå att det finns många människor som finns där för hen. Spindelnätet visar också hur viktiga de sociala färdigheterna är. Desto trevligare mötena är, desto bättre är personen på växelverkan. Den här övningen bär också frukt om den vuxna som leder övningen bidrar för sin egen del. Efter övningen kan man jämföra ledarens och spejarscouternas nätverk. Hur skiljer sig kontakterna från varandra? Deltagarna kan också göra en skiss på sina framtida nätverk, vilka människor har de i sin nära framtid i nätet? 
Finskspråkig källa: Kohtaamisia, MLL:n koulurauha-aineisto 2001 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd 45 min
Mål för fostran Ihmissuhteet
Ledarens uppgift: Ledaren ser till att det finns papper och pennor åt alla deltagare, samt ett stort papper där det stora spindelnätet ritas. Ledaren hjälper spejarscouterna att komma ihåg kontakter med hjälp av stödfrågor. Hen går också igenom övningen tillsammans med spejarscouterna.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Ensamhet och rädslor

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga