Spejarscouten märker de saker som är utmärkande för scouting. Spejarscouten reflekterar över vilka saker man inte kan skilja sig från i scoutingen och varför.

Valikko

Vad gör scouting till scouting


Målsättning:

Spejarscouten märker de saker som är utmärkande för scouting. Spejarscouten reflekterar över vilka saker man inte kan skilja sig från i scoutingen och varför.

Beskrivning:

Ledaren, eller alternativt hela patrullen tillsammans, skriver ner ungefär 20 saker som anknyter till scouting (t.ex. ideal, delar av scoutmetoden, symbolik, evenemang) på papperslappar. Sedan hängs lappar upp, t.ex. på ett byksträck, så att alla ser dem. Spejarscouternas uppgift är att gallra bort alla värderingar som de upplever att är onödiga tills det finns bara en lapp kvar. Vad är viktigast i scoutingen? 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Färdighetsområden Partiokulttuuri
Längd 30 min
Mål för fostran Maailmankatsomus Yhteisöön kuuluminen
Ledarens uppgift: Övningen genomförs bäst då alla måste delta. Var och en tar turvist en lapp och motiverar sitt val. Ibland kan det vara bra att väcka lite diskussion om ämnena. Om många spejarscouter deltar i övningen kan spejarscoutpatrullen delas in i två grupper. Slutligen jämför de två grupperna om de kom fram till samma slutresultat.  

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga