Spejarscouten känner igen sina egna värderingar.

Valikko

Värdeauktion


Målsättning:

Spejarscouten känner igen sina egna värderingar.

Beskrivning:

Ledaren fungerar som mäklare och har på förhand samlat in 20 – 30 värderingar eller viktiga saker att auktionera. Exempel på sådana saker är t.ex. kärlek, hälsa, pengar, TV, tillit eller trendighet. Varje deltagare har lekpengar till sitt förfogande, t.ex. 10 000 euro. Spejarscouterna får se en lista på värderingar. Därefter får var och en fundera en stund vad de vill använda sina pengar på. Då auktionen börjar är deltagarnas uppgift att köpa så mycket det kan för sina pengar. Efter auktionen diskuterar deltagarna om hur det kändes att genomföra övningen. 
Finskspråkig källa: MLL-Toimitaan yhdessä! Nuorten osallistava koulutus. 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats kårlokal
Längd 30 min
Mål för fostran Maailmankatsomus
Ledarens uppgift: Ledaren förbereder sig för sin roll som mäklare och funderar på bra repliker till auktionen. Hen sammanställer värderingarna på en fläpptavla eller ett papper. Under övningen ber ledaren spejarscouterna att fundera på orsakerna till sina val. Då alla värderingar har auktionerats ber ledaren spejarscouterna att motivera sina köp

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga